Τετάρτη, Ιουνίου 21

τις περιστασιακές τυχαιότητεςΟ Θεός γνωρίζει....
Εκείνος αντιπαραβάλλει και οδηγεί .... 
ενεργεί τις περιστασιακές τυχαιότητες
της μεριστής εν δυνάμει καθολοκληρία 
ανθρώπινη μας φύση.....Ι.Γ

Τρίτη, Ιουνίου 20

των μεγάλων χρωματικών ποικιλιώνυποχωρεί η έμφαση στα χαρακτηριστικά του προσώπου...
και αναζητάς στηρίγματα εκφραστικά 
στις χρωματικές αποχρώσεις 
του περιβάλλοντος χώρου...

Στην όμορφη πατρίδα


Είναι που δεν νοιώσαμε
πως ότι αξίζει είναι δικό μας >>>

Ότι αξίζει έχει την ομορφιά της αυτοδιάθεσης
όμορφες πράξεις για όμορφους ανθρώπους
και είμαστε εδώ
στην όμορφη πατρίδα 
που τόσο  αγαπώ...I.Γ

Πως να στέκονται μακρυά από την ζωή...


Μα η αγάπη είναι ζάλη>>>

και μας απομονώνουν οι άλλοι... 
εκείνοι που γνωρίζουν 
πως να στέκονται μακρυά από την ζωή ....

μέσα στην αδιάφορη άγνωστη 
σε εμάς εξουσιαστική τους πάλη ....

την ακίνητη την θνησιγενή αγκάλη
με την ανέκφραστη οδυνηρή ανάγκη.....Ι.Γ

Πέμπτη, Ιουνίου 15

Στην ανάπλαση του ωραίου

Στην ανάπλαση του ωραίου

Να ζείς να χαίρεσαι την κάθε στιγμή

είναι διάπλαση ψυχής 
και σωματική ευρυχωρία 
η διανοητική συλλογιστική

στην ανάπλαση του ωραίου 
και του εύ ζείν....

Ιφιγένεια ΓεωργιάδουΣτο ναό των εμπόρων >>> 
τράπεζες αναποδογύρισε χρήματα σκόρπισε 
και εκείνοι οι υπερήφανοι οι σκληρόκαρδοι

σκύβανε να μαζέψουν τα κέρματα 
με αυτοθυσία και ηρωϊσμό ξεχωριστό 
σπρώχνοντας και πατώντας ο ένας τον άλλο

με μίσος περισσό για τον Ιησού Χριστό 
που τολμάει να υψώνει την ανθρώπινη φύση
μέχρι τον θρόνο τον θεϊκό
η Δόξα των αιώνων !!!

Ιφιγένεια Γεωργιάδου


Τετάρτη, Ιουνίου 14

Μοναδικά ενθαρρυντικής

Μοναδικά ενθαρρυντικής

Αναμονή ...η ανατρεπτική αξία
στην επίμονη προσβολή με αδιακρισία...

μίας συστηματικά άστοχης 
και επιθετικά προσβλητικής θεώρησης
της συνοχής μιάς κοινωνίας...

για την αποτροπή και την επιβράβευση
της βαθύτερης αγαθοποιητικά οικοδομητικής
και μοναδικά ενθαρρυντικής
κοινωνική μας συμμαχίας....Ι.Γ

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Η σύνδεση αρμονική αυτοτελής

Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς,
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· 
ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, 
καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν: >>>

Η σύνδεση αρμονική αυτοτελής

η σύνδεση αρμονική αυτοτελής 
και επίμονα αποδεκτή

από της καρδιάς μας 
την ανυπόμονη ρωγμή

για αυτήν την υπερτέλεια 
και ουσιαστική μεταλλαγή 
της ανθρώπινης ουσίας......Ι.Γ

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Τρίτη, Ιουνίου 13

Και τας ποικίλας όψεις...

Και τας ποικίλας όψεις...

Και ώσπερ η άγνοια διαιρετική των πεπλανημένων εστί,
ούτως η του νοητού φωτός παρουσία,
συναγωγός και ενωτική των φωτιζομένων εστί,
και τελειωτική,και έτι επιστρεπτική προς το όντως όν, 
από των πολλών δοξασμάτων επιστρέφουσα,

και τας ποικίλας όψεις,
η κυριώτερον ειπείν, φαντασίας,

εις μίαν αληθή και καθαράν,
και μονοειδή συνάγουσα γνώσιν,

και ενός και ενωτικού φωτός εμπιπλώσα!!!
Διονύσιος Αρεοπαγίτης

ΤΩ, ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ, ΤΙΜΟΘΕΩ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (ολόκληρο)

Στην ενοποιητική τους ενέργεια

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Η προσευχή χωρίς φαντασία
είναι η απαιτητικότερη
πνευματική διεργασία...

παραμένει το σώμα και οι αισθήσεις
χωρίς περιεχόμενο
και η ένταση της σκεπτικής δομής
του νευρωνικού πλέγματος

αποδίδει το μέγιστο
της λειτουργικότητας του
στην επαφή με τον Ιησού Χριστό....

προχωρημένο πολύ....
όσοι το αντέχουν έχουν ασκηθεί πολύ
σε σωματικές και ψυχικές απώλειες...

μου αρέσει πολύ αυτή η ασκητική....
αναπτύσσει τις αντίστοιχες ψυχικές αισθήσεις....
είναι λεπτότερες και διαυγέστερες

στην ενοποιητική τους ενέργεια
των φαινομενικά ασύνδετων
πληροφοριακών συστημάτων.....Ι.Γ