20 Οκτ 2017

μιας αλλόφρονης οικουμένης...
μεταποιητικοί σχηματισμοί....
απορροφημένοι...

στην τελειοποιητική παθογένεια...
μιας αλλόφρονης οικουμένης...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

18 Οκτ 2017

εν τω ταυτώ η ανάπτυξη του περιεχομένου


Η ταυτότητα κατά την ουσία...
σχεσιακή ακολουθία
 της άναρχης βασικής μη θέσης...

το είναι και το περιεχόμενο ...
το Αυτό και το υπάρχον...

αντιποιούνται την αρχή της ακόλουθης ευποιίας...

εν τω ταυτώ η ανάπτυξη του περιεχομένου 
στην επικράτηση του αντικειμένου...
οριοθετημένου ενυπόστατου χώρου...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

οριακών αντοχών το λυτρωτικό απαύγασμα...και αναδιπλώνεσαι 
μέσα στην αποδοχή
ενός σχίσματος 

με τείχη ερειπωμένα 

αντοχών επάξιων 
της ελευθερωτικής μανίας 
του ανέκφραστου

σε ανένδοτες πρακτικές
 της αυτάρεσκης

αυτοδυναμίας του ανέραστου

ήχους μοναχικούς 
στο αιθέριο πέρασμα της ομορφιάς

οριακών αντοχών το λυτρωτικό απαύγασμα...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

την ένθερμη δράση


Είναι η κατάλληλη στιγμή
 να οδηγηθούμε 

στην υπέρβαση των αρνήσεων..... 

οδηγούμαστε με τον μαθητή .....
όταν αναγνωρίσει 

με την ειδική τεχνική 
της ανάπτυξης και της αποδοχής ......

την ένθερμη δράση 
της διανοητικής πρακτικής..... 

στην καθολικότητα της ύπαρξης του.....

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

μέσα στην ουράνια αγκαλιάΕπείγεια δροσιά...
η ανάσα της ψυχής σου...

Ότι διαλέξεις να συμβεί 
ανάμεσα μας...

Αρκεί να το δεχτείς...
να το κρατήσεις...
να σταθεροποιηθείς

Να μείνει η ομορφιά 
μιας σχέσης ζηλευτής

Για να ζεσταίνει την καρδιά μας

Να σε έχει ο Θεός καλά 
να ζείς 
μέσα στην ουράνια αγκαλιά 
της λύτρωσης Του

Εμείς αδέλφια αγαπημένα...
Με περισσή αγάπη 
στην καρδιά...

Σε ευχαριστώ για ότι έκανες 
για εμένα

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

16 Οκτ 2017

Και εμείς απλανείς...Πάντα υγιής επαρκής 
και ευπροσήγορος...

στην δοκιμασία της ημέρας...

Διαβαση ηρω ι κή...

Η πρόκληση της αλλαγής ...

Και εμείς απλανείς...
ποθητά ευγενείς...

Χαμογελάμε με συμπάθεια...

Στου κόσμου...
Την παγερή αμάθεια

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Το πιο πεζό επιχείρημα των άθεων (Της γενικότητας η αοριστία)

Εικόνα: Πορεία προς τους Εμμαούς, Julia Stankova
  • Γνωρίζετε βέβαια το πιο πεζό επιχείρημα των αθέων:

14 Οκτ 2017

Στον Ιησού Χριστό Το υπέρ πάντων Όνομα...


Η δική μου γλώσσα 
αναγνωρίζει προσωπικές δεήσεις 

στις μυστηριακές εναποθετήσεις 
της κλάσης των ελληνικών
 μαθηματικών δομών.

Των ενεργειακά αναζωογονητικών 
πολυδύναμα ευεργετικών δονήσεων 
της πολύτροπης οικουμένης.

Στον Ιησού Χριστό το υπέρ πάντων Όνομα.

Τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου
στο λυτρωτή των ψυχών ημών.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Ο ήρεμος παρατηρητικός...


Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ' ὁρᾷ.

Πάντα ενεργός
ο ήρεμος 
παρατηρητικός

ερευνητικός 
οφθαλμός

Ιφιγένεια Γεωργιάδου


Για ότι πράττουμε...


Εγκεφαλική ουσία αδιάβλητη
στην θεωρία ανθεκτικά 
προσαρμόζει 
την κάθε επι μέρους 
εμπειρία.

Γέλια ξεκαρδιστικά
για ότι πράττουμε
επιστημονικά τα στηρίζουμε 
στην Παγκόσμια 
υστεροφημία.

Το τριαδικό στήριγμα
 μιας υπερουράνιας 
φυσιογνωμίας.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου